کارت به کارت
برای پرداخت سفارش خود بعد از هماهنگی با پشتیبانی سایت مبلغ سفارش را به شماره کارت 5859831230716218 بانک تجارت به نام علی میرزایی واریز نموده و عکس فیش واریزی را به واتساپ ارسال کنید.
شماره واتساپ 09123576570
پرداخت در محل
امکان پرداخت در محل در حال حاضر تنها برای شهر تهران وجود دارد و سایر شهرها ملزم به پرداخت وجه قبل از ارسال سفارش می‌باشند.